h   Bridge tips en viertallen tacktiek / Andere tips / Uitkomen

Uitkomen

Uitkomen heeft 2 doelen de aanval inzetten en inlichtingen aan partner verstrekken. Dat laatste doe je door het selecteren van de kleur en de kaart waarmee je uitkomt. Partner kan op basis daarvan conclusies trekken over de verdeling in de betreffende kleur, zie de uitkomsttabel onderaan de pagina.

Uitkomen tegen sans atout

 1. De bieding heeft geen informatie verstrekt
  1. Ga voor de lengte slag: de vijfkaart of langer

  2. Probeer geen slagen weg te geven dus kies indien mogelijk voor de gesloten serie V B 10 x (x)

  3. Heb je die niet kies dan voor de kleur die een serie het meest nabij komt H B x x x liever dan H x x x x

  4. Liever niet van een gebroken vierkaart (geeft maar 1 lengteslag), maar zeker wel van een gebroken vijfkaart (geeft 2 lengteslagen)

  5. Start de sterkste kleur dus liever van V 10 x x dan van V x x x

  6. Maar liever van 10 8 7 2 dan van V 8 4 2 (minder kans op een slag weggeven)

  7. Gevaarlijke starts: A V x x, H V x x, H B x x, H x x x, V B x x, V x x x, B x x x, 10 x x

  8. Als je niet aan slag kan komen start dan voor je partner met bijvoorbeeld:
   s T x x x x x h x x d x x x c x x
   Start met ruiten: liever van een driekaart, dan van een doubleton.

  9. Als je moeten kiezen tussen twee kleuren die qua kwantiteit en kwaliteit gelijk zijn, kies dan indien mogelijk voor de hoge kleur, omdat lage kleuren vaak verzwegen worden, terwijl een goede hoge kleur vrijwel altijd geboden wordt.


 2. Partner heeft geboden
  1. Start met partner's kleur vanwege partnership.

  2. Met een vierkaart mee kies de 4e van boven (als je dat speelt of de derde als je 1e3e5e speelt).

  3. Met een driekaart met een plaatje mee start je de kleinste in de hoop een stopper van de leider te vangen.

  4. In twijfelgevallen kies voor partner's kleur het is beter naar kracht toe te spelen dan van kracht af.

  5. Een volgbod is in deze dwingender dan een openingsbod.

  6. Een volgbod op twee niveau is dwingender dan een volgbod op één niveau.

  7. Een reden om niet met partner's kleur uit te komen is een singleton (en in mindere mate een zwakke doubleton) plus een goed alternatief (doorgaans een serie VB10xx of beter).
   Voorbeelden partner heeft schoppen geboden:
   1. Met h x h Vxxxx d xxxx c xxx een zwak spel start gewoon partner's kleur.
   2. Met h Vxx h VBxxx d xxx c xx start schoppen.
   3. Met h Vxx h HVBxx d xxx c xx start harten meestal komt de heer er wel door en kun je alsnog partner's kleur opspelen.


 3. Uitkomen met een kleur die de tegenpartij heeft geboden
  1. Een volledige serie in die kleur is aantrekkelijk stel de tegenpartij heeft schoppen geboden:
   h V B 10 9 x h V 10 7 3 d 8 4 c 3 2 start met schoppen
  2. Tegenpartij opent een klaver opening vanaf een doubleton start met klaver van:
   h H 5 4 h 6 3 d A 8 4 c H B 9 6 2 start met klaver


 4. Partner heeft gedoubleerd
  1. Indien de doubleerder een kleur geboden heeft start met die kleur.

  2. Partner heeft een kleur geboden maar later uw kleur gesteund start uw eigen kleur. (zonder doublet start je meestal partner's kleur

  3. Partner heeft een kleur geboden maar later uw kleur gesteund start uw eigen kleur.

  4. In alle andere gevallen vraagt het doublet om een start in de de dummy eerst geboden kleur.


 5. Een kijk aas
  1. De tegenpartij heeft een gambling 3SA geboden, start met een aas om te kijken waar het lek zit. Immers de leider heeft alleen een dichte lage kleur, de andere kleuren moet dummy stoppen. Door de aas te spelen geef je in dit geval vrijwel nooit een slag weg. En de dummy maakt duidelijk welke kleur je moet aanvallen.

  2. De tegenpartij heeft een 3SA geboden op basis van een sterke lange kleur bijvoorbeeld na:
   1d - 2 c - 3d - 3SA nu komt een aas start wel in aanmerking


Uitkomen tegen kleur contracten


Terwijl de uitkomst bij sans is gericht op het ontwikkelen van lengteslagen, is bij troefcontracten de aandacht verlegd naar de eerste twee of drie ronden van de kleur.
Met AHVB verwacht je tegen sans vier slagen, bij een troefcontract verwacht je er hoogstens twee.
Tegen sans start je van A H x x x met een kleintje waarna je hoopt dat de kleur vrij is, tegen een troefcontract start je met de aas of heer om zo snel mogelijk een slag te maken.
Tegen sans start je van H V x x x met een kleintje waarna je hoopt dat de kleur vrij is, tegen een troefcontract start je met de heer om zo snel mogelijk een slag te ontwikkelen.

Het is onaantrekkelijk om te starten van een een honneur (H,V,B) indien die geen onderdeel is van een gesloten serie.
Tegen sans is de start onder een aas vandaan correct, tegen een kleurcontract is dat bijna een misdaad, de leider maakt bijvoorbeeld de (secce) heer en in zo'n geval moet je dus niet onder de aas, maar met de aas starten.1
Een start met het aas zonder de heer erbij is doorgaans beroerd, met bijvoorbeeld Vxx in dummy en Hxx bij de leider heb je een slag weggegeven.

1. In een enkel geval is starten onder de aas vandaan wel goed als er in dummy een sterke verdeelde hand ligt en je dus kunt vermoeden dat de heer in dummy komt. Als de leider de boer heeft zal hij vaak verkeerd raden. Doe dit echter nooit met aas vierde of langer!
Uitkomen met partner's kleur
Start gewoon 4e van boven (of 1e 3e 5e) heb je er echter grote lengte in partner's kleur, dan is een start van een gesloten serie van V B 10 (x) of sterker aantrekkelijker.
Heb je gedoubleerd en partner werd gedwongen een kleur te bieden, ga er dan vanuit dat partner xxxx in die kleur heeft, en start niet van bijvoorbeeld Hxx of Vxx AVx HBx.


Uitkomen met een singleton
Soms is een singleton start wel aan te raden aan één voorwaarde moet echter altijd voldaan worden partner moet wel aan slag kunnen komen:
De tegenpartij zit in 4h en je hebt h A x x h H V B 3 2 d 8 c A B x x
Een ruitenstart is af te raden partner heeft vrijwel geen punten start met hartenheer!
 1. Je hebt een zekere troefslag zodat je partner alsnog aan slag kunt brengen om je de introever te geven.

 2. Je hebt troefoverschot dus A x (x) of H x x (x).

 3. Partner heeft geboden of heeft kracht (dus hij kan aan slag komen).

 4. Je hebt een zeer zwak spel en je moet starten tegen een manche. (Partner zal enige kracht hebben)

 5. Je hebt aas sec en je bent ervan overtuigd dat partner op tijd aan slag komt.

 6. Je hebt boer sec en je bent ervan overtuigd dat partner op tijd aan slag komt.


Niet uitkomen met een singleton
Nadelen van de singleton start de tegenpartij heeft direct een goed beeld van het spel en hun lange kleur wordt meteen ontwikkeld.
 1. Met een vierkaart of langer in troef start je langste kleur, tegen een hartencontract heb je:
  h V B 10 3 2 h A 10 8 3 d 8 c B x x start met schoppenvrouw en vervolg met schoppen, probeer de leider troefkort te maken!
  Dit geldt zelfs als je van een vork moet starten.

 2. Met een heer sec en in mindere mate met een vrouw sec is de singleton start niet aan te raden. De leider kan zomaar gaan snijden, zodat je je secce heer (vrouw) gewoon maakt.


Uitkomen met een doubleton
Dezelfde regels gelden als bij de uitkomst van een singleton. De hoop op een aftroever of als exit kaart (andere starts zijn nog slechter).
 1. Je hebt een zekere troefslag.

 2. Je hebt troefoverschot dus A x (x) of H x x (x).

 3. De redelijke Verwachting dat partner aan slag kan komen.

 4. Als exit is de waardeloze doubleton te prefereren boven een waardeloze tripleton (dit i.t.t. sans atout contracten waar je met de driekaart start).

 5. Starts met A x of H x en in mindere mate B x en Vx zijn af te raden dit zijn wanhoopspogingen zelfs al krijg je een introever dan heb je vaak in ruil daarvoor al een slag afgegeven.

Uitkomen met Ax
Slagen en tempo weggeven
 • 1. Het normale spel voor de leider is klein naar de heer die je pakt met het aas, partner maakt nog de tien. Nu je met de aas gestart bent maakt partner de tien niet.

 • 2. De leider speelt klein naar de heer die je pakt met het aas. Nu je met de aas gestart bent heeft de leider opeens een slag, bovendien krijg je je introever niet, de dummy troeft over!

 • 3. Ook hier geef je een slag weg, normaliter speelt de leider klein naar de boer, die je pakt met het aas, de leider maakt de heer en partner de vrouw. Nu maakt partner de vrouw niet meer.

 • 4. Dit is het helemaal een drama, je hebt de kleur in een keer ontwikkeld voor de leider, je moet nu als een haas je slagen meenemen (als dat nog kan) anders zie je ze niet meer terug.

 • 5. Hier speelt de leider normaal gesproken klein naar de heer, om te vervolgen met klein naar de tien, nu hoeft dat allemaal niet meer de leider is er blij mee.

 • 6. Meestal laat de leider de boer razen dan haal je 2 snelle slagen, daarmee kun je misschien nog een slag in een andere kleur ontwikkelen.

Het starten van A x is meestal een drama.
Het ontwikkelt geen slagen voor de verdediging en resulteert vaak in het weggeven van een slag en tempoverlies.
Houdt er rekening mee dat de tegenpartij meestal de meerderheid van de punten heeft, daardoor en omdat er 2 tegenspelers zijn en maar 1 partner, zullen de plaatjes in de kleur waarmee je uitkomt vaker bij de tegenstander zitten.


Een kijk aas
 1. Uitkomen van A x x (x) (x) is doorgaans niet goed. In een enkel geval komt de start met een aas wel in aanmerking. Bijvoorbeeld als ze gecued hebben, maar niet in de kleur van de aas en ze in vier of vijf blijven steken.

 2. Uitkomen van A H is doorgaans niet goed als de kleur kort is (A H of A H x). Als je ernaast nog een volledige serie hebt is de uitkomst daarmee aantrekkelijker.


Troefstart
 1. Aan te raden als de dummy een korte kleur heeft.

  1. De leider heeft twee kleuren geboden de dummy gaf voorkeur.

  2. De leider heeft één kleur geboden de dummy steunde al of niet met sprong.

  3. Partner doubleerde hun deelscore.

  4. Zij doen een redbod.

  5. Wij hebben de meerderheid van de punten.

  6. Ze bieden hoog op weinig punten.

  7. Andere uitkomsten zijn nog minder aantrekkelijk.

  8. Uitkomen met een singleton troef is minder aantrekkelijk, maar als zij 10 troeven of meer hebben geldt dat niet meer.


Starten met de eigen kleur of die van partner
 1. Met veel kaarten in partner's kleur probeer een slag in een andere kleur te ontwikkelen, tenzij je een vierkaart troef hebt start dan wel partner's kleur om de leider troefkort te maken.

 2. Met A H B in een zijkleur start de aas (of heer) en speel daarna partner's kleur


Starten tegen slem contracten
 1. Tegen klein slem in een kleur
  1. Start alleen met een aas als je een redelijke kans op een tweede slag hebt dus tegen 6h met hA van:
   h V B x h A 3 2 d x x x c x x x x

  2. De tegenpartij legt aan in 6h maar de dummy heeft de schoppen niet enthousiast gesteund. Start met hA van:
   h - h A 3 2 d x x x x x c x x x x x
   Je mag verwachten dat partner een troefslag heeft.

  3. De tegenpartij legt aan in dus tegen 6h. Start met cB van:
   h x x h A 3 2 d x x x x c B 10 9 x
   Je moet hopen dat partner iets in klaver heeft.

  4. De tegenpartij legt aan in dus tegen 6h. Start met cx van:
   h x x h A 3 2 d x x x x x c V x x
   Je moet hopen dat partner klaver heer heeft.

  5. De tegenpartij legt aan in dus tegen 6h. Met een waardeloos spel is een singleton start aantrekkelijk. Start met cx van:
   h x x x h x x x x d x x x x x c x
   Dit werkt als partner de aas in die kleur heeft of troefaas of als hij troef heer kan maken.

  6. Een troefstart is doorgaans niet aan te bevelen, maar als de leider een tweekleurenspel heeft en je zit tegen in de tweede kleur start dan wel met troef.


 2. Tegen klein slem in sans atout
  1. Start defensief, tenzij je een volledige serie hebt.


 3. Tegen een slem dat partner gedoubleerd heeft
  1. Dummy heeft andere kleuren geboden: start de door dummy eerste geboden kleur.

  2. Dummy heeft geen andere kleuren geboden maar de leider wel: start de door de leider eerste geboden bijkleur.

  3. Zowel de dummy als de leider heeft geen andere kleuren geboden: start geen troef maar je langste kleur.

  4. De doubleerder heeft één kleur geboden: start een andere kleur dan die partner bood. (geen troef)

  5. De uitkomer heeft één kleur geboden: start een andere kleur dan die je bood. (geen troef)

De uitkomsttabel 2e 4e

KaartcombinatieSans-atout contractKleur-contract
A H V B (x) (x)AH
A H V x x xAH
A H V x xHH
A H V xHH
A H B 10 xBH
A H B 10AH
A H B x x x xAH
A H B x xxH
A H B xHH
A H 10 9 x x10H
A H 10 9 x10H
A H 10 xHH
A H x x x xxH
A H x x xxH
A H xHH
A V B x xVA
A V 10 9 x10 1A
A V 8 7 4 27A
A B 10 8 2BA
A B 444
A 10 9 7 210A
A 7 44A
H V B x xHH
H V 10 x xHH
H V 7 4 24H
H B 10 9 7 210B
H B 10 7 2B10
H B 44 24
H 9 8 77 37
H 7 444
V B 10 x xVV
V B 9 x xVV
V B 9 xV 4V
V B 9V 5V
V B 7 4 244
V 10 9 7 21010
V 10 444
B 10 9 x xBB
B 10 8 x xBB
B 10 7 4 244
B 7 444
10 9 81010
10 9 7 4410

1. Met de vrouw als je de heer in dummy verwacht.
2. Niet aantrekkelijk maar als gevolg van de bieding.
3. Gebruik de 9 niet als de top van een serie partner vermoedt dat dat top of nothing is.
4. Gevaarlijk de kans dat de 10 bij partner zit is 33%, maar de tien kan tweede zitten.
5. Zeer gevaarlijk de kans dat de 10 bij partner zit is 33%, de kans op tien tweede is zeer klein.


 Uitkomsttabel 1e 3e 5e