De Niemeijer conventie - deel 1 - Antwoorden op 2 sans


De Niemeijer conventie speel je na een 2 sans opening.
In aanmerking komen alleen evenwichtige handen van 20 of meer punten.

Dus ook na 2c-2d-2sans (23-24) en na 2d-2h-2sans (25+) speel je Niemeijer.

Niemeijer speel je niet (met twee klaver) na een 1 sans opening, omdat je dan op 2 niveau moet kunnen afstoppen.
Wel kun je met mancheforcing handen na een sans, drie klaver als Niemijer spelen.
Basisprincipe bij dit complex is om zo mogelijk de sterke hand te laten spelen.Antwoorden op 2 sans (met 20-22 punten)
NoordZuidnoord heeft een 4333 4432 5332 verdeling
eventueel een 6322 5422 of 4441 verdeling
2 sans???
Opties voor zuid:
3c Niemeijer vraagt naar de hoge kleuren ook als je in 3 sans wilt zitten bied je zo
3Klik voor een voorbeeld handtransfer naar harteneventueel een tweede kleur
3Klik voor een voorbeeld handtransfer naar schoppeneventueel een tweede kleur
3Klik voor een voorbeeld handtransfer naar klaver sleminteresseeenkleurenspel partner wijst af met 3 sans
3 sans5 kaart s en 4 kaart hmaximaal de manche - partner kiest
4Klik voor een voorbeeld handtransfer naar ruiten sleminteresseeenkleurenspel partner wijst af met 4 sans
4Klik voor een voorbeeld handtransfer naar harten sleminteresseeenkleurenspel   -  tip
4Klik voor een voorbeeld handtransfer naar schoppen sleminteresseeenkleurenspel   -  tip
4sazen vragenRKC
4 sans 5 kaart s en 4 kaart h forcing voor 1 ronde
5 sanskwantitatief poging voor groot slembiedt zes of geef je azen aan met een maximum

De Niemeijer conventie - deel 2 - Antwoorden op 3 klaver

Antwoorden op 3 klaver - De Niemeijer Conventie
NoordZuid- Vraagt naar de hoge kleuren
- Vraagt via een omweg naar de lage kleuren, rebid is 4 klaver
- Wil in 3 sans zitten
- Via een omweg kwantitatief, rebid is 4 sans
2 sans3c
??? 
Opties voor noord:
3déén of twee vierkaarten hoogheeft noord een vijf-vier hoog dan biedt hij
3 ruiten
met een lege doubleton kan hij na 3 sans
nog vier hoog bieden
3hvijfkaart harten
3svijfkaart schoppen
3 sansgeen vier of vijfkaart hoog

Noord heeft minstens 1 vierkaart hoog
NoordZuidNoord belooft één of twee vierkaarten hoog
2 sans3c
3d???
Opties voor zuid:
3hvierkaart schoppende sterke hand speelt
3svierkaart harten
3 sansgeen interesse in de hoge kleureneindcontract
4cminor suit askingklik hier en daarna hier
4dvierkaart harten en vierkaart schoppende sterke hand speelt
4hvijfkaart klaver sleminteresseafwijzen met 4 sans
tip
4svijfkaart ruiten sleminteresse

De Niemeijer conventie - deel 3 - De sansbieder heeft een 5 kaart hoog

Noord heeft een vijfkaart harten
NoordZuidNoord belooft een 5 kaart harten
2 sans3c
3h???
Opties voor zuid:
3shartenfit sleminteressealgemene poging belooft geen schoppencontrole
3 sanseindcontract 
4c5+ kaart klaver4 sans = Sign off   -   4d en 4h = c fit + cue
4d5+ kaart ruiten4 sans = Sign off   -   4h en 4s = d fit + cue
4hhartenfiteindcontract

Noord heeft een vijfkaart schoppen
NoordZuidNoord belooft een 5 kaart schoppen
2 sans3c
3s???
Opties voor zuid:
3 sanseindcontract 
4c5+ kaart klaver4 sans = Sign off   -   4d en 4h = c fit + cue
4d5+ kaart ruiten4 sans = Sign off   -   4h en 4s = d fit + cue
4hschoppenfit sleminteresseafwijzen met 4 schoppen   -   tip
4sschoppenfiteindcontract

De Niemeijer conventie - deel 4 - De sansbieder ontkent hoge kleuren

Noord heeft geen hoge kleuren
NoordZuidnoord ontkende vier- of vijfkaarten hoog
2 sans3c
3 sans???
Opties voor zuid:
4cvraagt naar de lage kleurenzie hieronder
4dvijfkaart ruiten4 sans = Sign off   -   tip
4hvijfkaart klaver4 sans = Sign off   -   tip
4 sanslimiet / kwantitatiefgeef met een maximum je azen aan


Zuid vraagt naar de lage kleuren
NoordZuidnoord ontkende vier- of vijfkaarten hoog
zuid vraagt nu naar de lage kleuren
2 sans3c
3 sans4c
??? 
Opties voor noord:
4dvijfkaart in klaver of ruitenmet 4h vraagt zuid
4hvierkaart klaver 3334hierna is 4 sans RKC
4svierkaart ruiten 3343hierna is 4 sans RKC
4 sansvierkaart klaver en vierkaart ruitenhierna zijn 5d en 5c forcing voor 1 ronde

De Niemeijer conventie - deel 5 - Zuid geeft een transfer naar harten

Zuid geeft een transfer naar harten
NoordZuidzuid belooft een vijfkaart harten
2 sans3d
??? 
Opties voor noord:
3hmeestalhierna is een tweede kleur echt
3scue   -   drie- of vierkaart in hartenmaximum  -   vervolg
3 sans5 kaart schoppen doubleton hartenvervolg
4ccue   -   drie- of vierkaart in hartenmaximum  -   vervolg
4dcue   -   drie- of vierkaart hartenmaximum  -   vervolg
4hvierkaart in hartenmedium

Zuid geeft een transfer naar harten, noord accepteert
NoordZuidzuid belooft een vijfkaart harten
2 sans3d
3h???
Opties voor zuid:
3svijfkaart harten en vierkaart schoppenmancheforcing of beter   -   vervolg
3 sansSign offgeen fit
4cvijfkaart harten en 4+ kaart klaversleminteresse, vier harten is forcing voor 1 ronde
4dvijfkaart harten en 4+ kaart in ruitensleminteresse, vier harten is forcing voor 1 ronde
4hzeskaarteindcontract
4svijfkaart harten plus vijfkaart schoppenforcing voor 1 ronde RKC 6 azen   -  tip
4 sanskwantitatiefgeef je azen aan met een maximum

De Niemeijer conventie - deel 6 - Zuid geeft een transfer naar schoppen

Zuid geeft een transfer naar schoppen
Noord Zuid zuid belooft een vijfkaart schoppen
2 sans 3h
???  
Opties voor noord:
3s meestal vervolg
3 sans 5 kaart harten doubleton schoppen vervolg
4c cue   -   drie- of vierkaart in schoppen maximum  -   vervolg
4d cue   -   drie- of vierkaart schoppen maximum  -   vervolg
4h cue   -   drie- of vierkaart schoppen maximum  -   vervolg
4s vierkaart in schoppen medium

Zuid geeft een transfer naar schoppen, noord accepteert
Noord Zuid zuid belooft een vijfkaart schoppen
2 sans 3h
3s ???
Opties voor zuid:
3 sans Sign off geen fit
4c vijfkaart schoppen en 4+ kaart klaver sleminteresse, 4s is forcing voor 1 ronde
4d vijfkaart schoppen en 4+ kaart in ruiten sleminteresse, 4s is forcing voor 1 ronde
4h vijfkaart schoppen en 5 kaart harten niet forcing
4 sans kwantitatief geef je azen aan met een maximum

De Niemeijer conventie - deel 7 - Zuid geeft een transfer naar klaver

Zuid geeft een transfer naar klaver
NoordZuidzuid belooft een vijf of zeskaart klaver
2 sans3s
??? 
Opties voor noord:
3 sansSign offontkent fit   -   vervolg
4cklaverfitVxx of beter in klaver   -   vervolg

De Niemeijer conventie - deel 8 - Zuid geeft een transfer naar ruiten

Zuid geeft een transfer naar ruiten
NoordZuidzuid belooft een vijf of zeskaart ruiten
2 sans4c
??? 
Opties voor noord:
4d matige ruitenfithonneur tweede of xxx in ruiten   -   vervolg
4hruitenfitcue, Vxx of beter in ruiten   -   vervolg
4sruitenfitcue, Vxx of beter in ruiten   -   vervolg
4 sansSign offontkent fit, slechte doubleton in ruiten zoals xx
5xantwoord op azen vragenzeer positief

De Niemeijer conventie - deel 9 - Zuid geeft een transfer naar harten

Zuid geeft een transfer naar harten
NoordZuidzuid belooft een zeskaart harten
2 sans4d
??? 
Opties voor noord:
4hSign offbijvoorbeeld slechte doubleton
4shartenfithonneur tweede of driekaart in harten   -   vervolg
5xpositief en antwoord op azen vragenhierna is 5d / 6d van zuid herhaalde transfer

De Niemeijer conventie - deel 10 - Zuid geeft een transfer naar schoppen

Zuid geeft een transfer naar schoppen
NoordZuidzuid belooft een zeskaart schoppen
2 sans4h
??? 
Opties voor noord:
4sSign offgeen goede fit   -   vervolg
5xpositief en antwoord op azen vragenhierna is 5h / 6h van zuid herhaalde transfer

De Niemeijer conventie - deel 11 - Zuid vraagt azen

Zuid vraagt azen
NoordZuidzuid vraagt de azen
2 sans4s
noord geeft zijn azen aan RKC Print deze pagina / Print this page
Meer uitleg, voorbeeldhanden en tips vindt u op http://www.himbuv.com/nie1.htmHierbeneden de tabel met het complete Niemijer complex.

Lees de tabel per rij.
Principes:
1)  Zo mogelijk speelt de sterke hand
2)  Maak je niet druk om controles (met samen 30 punten zit het meestal wel goed)
3)  Als het 2e bod van de antwoorder van 4 sans is, is dat kwantitatief
4)  Herhaalde transfers

Verklaring afkortingen:
f1r = forcing voor 1 ronde
krt = kaart
nf = nonforcing
mf = mancheforcing
med = medium
sa = sans
si = sleminteresse
vrgt = vraagt
< = minder dan


de niemijer conventie
de niemijer conventie
de niemijer conventie
de niemijer conventie
de niemijer conventie


Print deze pagina / Print this page